Sponsor mogelijkheden

Samen
sterk staan

SV Spero is een amateurvoetbalvereniging. Zij streeft er naar om met de selectieteams, zowel senioren, dames als jeugd, in een veilige en plezierige omgeving op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. Verder wil de club iedere voetballer de mogelijkheid geven op zijn of haar eigen niveau te spelen en wil ze de daarbij behorende training, begeleiding en kleding (elftal uitstraling) optimaal verzorgen.

Kopje koffie?

Sponsor mogelijkheden

Visie sponsoring

SV Spero is een amateurvoetbalvereniging. Zij streeft er naar om met de selectieteams, zowel senioren, dames als jeugd, in een veilige en plezierige omgeving op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. Verder wil de club iedere voetballer de mogelijkheid geven op zijn of haar eigen niveau te spelen en wil ze de daarbij behorende training, begeleiding en kleding (elftal uitstraling) optimaal verzorgen.

Hierbij maakt de sponsorcommissie van SV Spero gebruik van een hoofdsponsor, kledingsponsoren en bordsponsoren, waarmee een langdurige- of periodieke samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan.

Structurele inkomsten van sponsorgelden, waarmee de vereniging een gezonde exploitatie en haar ambitieuze (sportieve maar ook maatschappelijke) doelstellingen nu en in de toekomst kan blijven realiseren. Alles gericht op ambitie en continuïteit van de vereniging.

Waarom sponsoring?

SV Spero heeft een belangrijke plaats ingenomen in de gemeente Overbetuwe en zelfs daarbuiten. De uitstraling van een uitstekende  jeugdopleiding, gecombineerd met de ambitie van de club zorgt voor een constant blijvend ledenaantal, verdeeld over seniorenteams, jeugdteams, dames- en meisjesteam en zaalvoetbalteams. En sinds kort is daar Voetbal + Elst bijgekomen. Het jeugdvoetbal en het prestatieve voetbal kunnen zich, zonder de steun van sponsoren, niet verder ontwikkelen.

Daarnaast is de vereniging continu in beweging. Zo de nieuwe kleedkamers gerealiseerd. Sponsoring is door het hoofdbestuur als onderdeel van de exploitatie voor de komende jaren opgenomen in de meerjaren begroting, om eerder genoemde doelstellingen te kunnen realiseren. Het is dus noodzaak de sponsoring professioneel en structureel op te zetten, teneinde een gezonde exploitatie van de vereniging in combinatie van de ambitieuze plannen de komende jaren te kunnen realiseren. Dit overigens zonder een afhankelijkheid van een of meer grote sponsors te creeren.

Samen op weg naar een gezonde toekomst voor onze vereniging is hierbij ons voornaamste motto! Een heldere visie en een duidelijke missie t.a.v. sponsoring bij SV Spero zullen hieraan bijdragen. Sponsoring is een juiste investering voor uw bedrijf, want naast naamsbekendheid draagt u ook bij aan de leefbaarheid van de samenleving en spelplezier van al onze leden en in het bijzonder onze grote jeugdafdeling en het groeiende dames- en meidenvoetbal binnen onze vereniging.

• U krijgt extra naamsbekendheid in de regio en zelfs daarbuiten.
• Het draagt bij aan het positieve imago van uw bedrijf.
• Wij bieden u een platform voor relatiemarketing binnen onze vereniging.
• Uw bedrijf toont maatschappelijke betrokkenheid.

Missie sponsoring

De sponsorcommissie van SV Spero heeft de ambitie om, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen binnen de vereniging, een structurele bijdrage te leveren om de vereniging op een gezonde en verantwoorde wijze te kunnen exploiteren, evenals haar ambities te kunnen realiseren. Hierbij maakt ze gebruik van de cohesie tussen:

• Actieve en enthousiaste vrijwilligers
• Actieve en gemotiveerde sponsoren
• Actieve en prestatieve voetballende leden
• Actieve en prestatieve trainers en leiders

Tevens houdt ze rekening met cultuur van de vereniging, alsmede de normen, waarden en uitgangspunten van de vereniging. 

Interesse

Heeft u interesse in sponsoring binnen SV Spero, stuurt u dan gerust een mail naar sponsorcommissie@svspero.nl Eén van de leden zal dan contact met u opnemen en kan u begeleiden in de stappen naar uw bijdrage binnen de vereniging. 

NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws van S.V. Spero? Meld je dan nu aan!