Praat met een van onze

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

S.V. Spero wil een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Ongewenst gedrag willen we stoppen. Als ongewenst gedrag voorkomt, willen wij dat als club graag weten en willen we jou daarbij ondersteunen.

Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, gewelddadig gedrag. Maar personen kunnen ook andere problemen ervaren waardoor je niet kan zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.

Je kan zelf hiermee te maken krijgen maar je kan het ook bij een ander zien gebeuren. Ook dan (als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder) nodigt S.V. Spero jou uit om contact te leggen met de vertrouwenscontactpersonen (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders dit zelfs verplicht om te doen. 
De afgelopen jaren is er door de sport veel aandacht besteed aan het voorkómen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Er zijn aanpassingen gedaan in het sporttuchtrecht. Zo is de verjaring vervallen, is er een meldplicht ingevoerd, worden meldingen beter gerapporteerd en opgevolgd, en wordt er regelmatig media-aandacht gevraagd. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het misgaat.

Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

Vertrouwenscontactpersonen helpen jou!

Vaak wordt er een drempel ervaren om, bij grensoverschrijdend gedrag, naar iemand toe te stappen om aan te geven waar je last van hebt (bijv. door angst, schaamte, onmacht etc.). Soms loopt iemand dan te lang met iets rond. Bedenk dan dat je bij grensoverschrijdend gedrag altijd in gesprek kunt gaan met de vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn het centrale aanspreekpunt voor leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag door leden van de vereniging of personen in nauwe relatie tot de vereniging. 

Zo zorgen we er samen voor dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is en blijft. 

De vertrouwenscontactpersoon is er in eerste instantie voor jou! Een vertrouwenscontactpersoon zet zich in voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, is laagdrempelig aanspreekbaar als er zorgen zijn en bij incidenten. De vertrouwenscontactpersoon hoort aan om vervolgens samen met (de ouders/verzorgers van) het betreffende lid te overleggen wat de mogelijke vervolgstappen kunnen zijn voor het probleem. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het ook verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken.  

Gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat er vertrouwelijk en discreet met informatie wordt omgegaan. De VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennisneemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag of misdrijf dit (eventueel geanonimiseerd) met het bestuur bespreken. 

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?
De vertrouwenscontactpersonen van S.V. Spero zijn: 

Marieke Verheul 

Marieke Verheul is samenwonend met Peter en hun vier kinderen. Haar twee zonen voetballen bij S.V. Spero en haar twee dochters hockeyen bij HCOB. Marieke is een fanatiek supporter, dus regelmatig kun je haar langs de lijn vinden. Een tijdje terug is ze betrokken geweest bij de organisatie van de plaatjesactie S.V. Spero – AH Driessen. Daarna is ze gevraagd om de rol van vertrouwenscontactpersoon te vervullen samen met Frans. 
Vanuit haar eerdere werk als groepsleerkracht in het basisonderwijs is ze gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan, te luisteren, ondersteunen en te begeleiden.  

Jos van Veen

Jos van Veen is al vele jaren  actief en passief betrokken bij voetbal. Sinds 2022 ben ik met pensioen en heb ik tijd beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten. Ik ga graag  in op het verzoek om deel uit te maken van het team van Vertrouwenscontactpersonen binnen Spero.

Van groot belang vind ik dat iedereen, spelers, speelsters, trainers, coaches en andere betrokkenen met veel plezier kunnen sporten en voetballen. Daarbij is belangrijk dat er een klimaat is binnen de vereniging en het team om op een fijne en ontspannen manier te kunnen voetballen. Met respect voor elkaar.

Samen met Marieke wil ik er zijn voor een ieder. Wil je ons benaderen omdat je ergens mee zit op gebied van veiligheid of grensoverschrijdend gedrag dan kun je ons altijd benaderen en zullen we daarover vertrouwelijk in gesprek gaan en kijken wat mogelijk en wenselijk is.

Marieke is gecertificeerd in de rol van vertrouwenscontactpersoon.

Schroom niet om contact op te nemen.

Hoe kan je de VCP bereiken?
Via het e-mailadres vertrouwenscontactpersoon@svspero.nl kan je contact leggen met de VCP. Hij/zij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Het email adres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken en niet om daar al te vertellen waar het over gaat.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van S.V. Spero. Bij het afsluiten van het seizoen, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen (eventueel geanonimiseerd op verzoek van diegene met wie gesproken is) aan de verantwoordelijke binnen het bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Marieke Verheul 

Vertrouwenscontactpersoon

Jos van Veen

Vertrouwenscontactpersoon

Telefoonnummer : 0900 20 25 590 
Website: www.centrumveiligesport.nl

Telefoonnummer: 0800 0432  
Website: www.kindertelefoon.nl

Telefoonnummer:  058 215 70 84 
Website: www.fier.nl/chat-sport

Telefoonnummer: 0800 0188 
Website: www.centrumseksueelgeweld.nl

Telefoonnummer: 020 6234596 
Website: www.coc.nl

Telefoonnummer: 0900 2354354 
Website: www.discriminatie.nl

Telefoonnummer: 0900 0101 
Website: www.slachtofferhulp.nl

Telefoonnummer: 112 of 0900 8844 
Website: www.politie.nl

Telefoonnummer: 010 2010150 
Website: www.dopingautoriteit.nl

Telefoonnummer: 0800-0113
Website: www.113.nl

Sponsors

Onze sponsors

Nieuws

Laatste nieuws

Spero MO13-2 kampioen!
Na 12 overwinningen in 13 wedstrijden en een bloedstollende strijd met de directe concurrent die ook…
Het jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi van SV Spero!
Voor de jeugd in de categorieën JO8 tot en met JO12 en MO11 wordt op zaterdag …
De voorbereidingen op het seizoen 2024/’25 zijn in volle gang.
Het seizoen 2023/2024 is inmiddels alweer bezig aan zijn laatste maanden. Ons voetbaltechnische beleid is erop…

NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws van S.V. Spero? Meld je dan nu aan!